Atliekame vidaus inžinerinių tinklų projektavimo darbus:

  • Šildymo;
  • Vėdinimo;
  • Oro kondicionavimo;
  • Nuotekų;
  • Vandentiekio;
  • Šilumos gamybos (katilinės iki 1MW galios).

Taip pat atliekame atsinaujinančios energijos šaltinius naudojančios įrangos projektavimo darbus:

  • Geoterminės katilinės;
  • Saulės kolektorių.

 Už visus, aukščiau išvardintus darbus, klientas apmoka pagal iš anksto pateiktus įmonėje patvirtintus įkainius.