Techninės profilaktikos darbai: 

1. Vizualiai patikrinti išorinę katilo(-ų) būseną.
2. Patikrinti bendrą prietaiso būklę, pašalinti nešvarumus iš prietaiso ir įsiurbimo kameros.
3. Patikrinti elektros kištukines ir gnybtų jungtis ir, jei reikia, sutaisyti.
4. Patikrinti, ar sandarios prietaiso išmetamųjų dujų, vandens tiekimo ir kondensato šalinimo linijos.
5. Patikrinti oro tiekimo/išmetamųjų dujų linijų sandarumą ir tvirtumą; jei reikia, sutvarkyti (dujiniams katilams).
6. Išvalyti šildymo katile esančius kondensato kanalus bei kondensato sifoną (jei reikia).
7. Nuorinti šildymo katilą.
8. Išimti pagalbinį šilumokaitį.
9. Patikrinti, ar šilumokaičio plokštės nėra užterštos, jei reikia išvalyti (prietaisams turintiems plokštelinius šilumokaičius).
10. Patikrinti degimą ir degiklio veikimą.
11. Patikrinti šildymo katilo nustatymą: jei reikia, nustatyti iš naujo.
12. Patikrinti reikiamus katilo parametrus (pvz. siurblio darbo, pakartotinio įsijungimo, temperatūrinių režimų).
13. Patikrinti, ar visi termostatai ir valdymo elementai veikia pagal gamyklinius parametrus.
14. Patikrinti, ar saugumo priemonės veikia pagal gamyklinius parametrus.